Veće 12.01.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 12.01.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: