Veće 11.02.2014

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku prihvaćene su sledeće teme: