Veće 11.01.2019.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 11.01.2019. godine prihvaćene su sledeće teme: