Veće 09.03.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 09.03.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: