Veće 09.03.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 09.03.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: