Veće 08.12.2016.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 8.12.2016. godine prihvaćene su sledeće teme: