Veće 08.07.2016.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 8.07.2016. godine prihvaćene su sledeće teme: