Veće 7.11.2016.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 7.11.2016. godine prihvaćene su sledeće teme: