Veće 06.12.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 06.12.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: