Veće 02.04.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 02.04.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: