Veće 29.05.2020.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatku održane dana 29.05.2020. godine prihvaćene su sledeće teme: