Veće 27.11.2014.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku prihvaćene su sledeće teme: