Veće 19.09.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 19.09.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: