Veće 13.02.2020.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 13.02.2020. godine prihvaćene su sledeće teme: