Veće 09.09.2014

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku prihvaćene su sledeće teme: