Veće 07.05.2020.

Na online sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 07.05.2020. godine prihvaćene su sledeće teme: