Veće 04.03.2020.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 04.03.2020. godine prihvaćene su sledeće teme: