Veće 04.10.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 04.10.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: