Veće 06.06.2019.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 06.06.2019. godine prihvaćene su sledeće teme: