Predavanje profesora Bele Stantića sa Grifit univerziteta, Australija

Zadovoljstvo nam je da najavimo predavanje profesora Bele Stantića sa Grifit univerziteta, Australija (eksperta svetske reputacije u oblastima obrade velikih podataka i veštačke inteligencije) koje će se održati 31. jula 2024. godine, sa početkom u 12 časova u Klubu nastavnika na Departmanu za matematiku i informatiku/Departmanu za fiziku.

Naslov predavanja je „How Fine-Tuned Large Language Models and GenerativeAI can Enhance your Teaching and Research“. Tema je izuzetno aktuelna i atraktivna, a kolega Stantić ima izuzetne rezultate sa svojim saradnicima iz te oblasti te verujemo da ćete uživati u predavanju.

Sažetak predavanja i kratka biografija predavača