AESIM-CIMPA SCHOOL za studente u organizaciji MI SANU i Matematičkog fakulteta Beograd

AESIM-CIMPA SCHOOL za studente u organizaciji MI SANU i Matematičkog fakulteta Beograd. Više informacija na linku