OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE ZA UPIS NA INFORMATIČKE SMEROVE KOJI SU NA RANG LISTAMA VAN KVOTE

Kandidati koji su na rang listama za upis na studijske programe Informacione tehnologije i Računarske nauke rangirani ispod crte, uz oznaku van kvote, treba da čekaju da prođe upis kandidata sa pravom na budžet i da nakon toga (petak 8.7.2022. godine u večernjim satima) pogledaju na sajtu PMF-a nove rang liste koje će se dobiti nakon pomeranja (brisaće se kandidati koji su imali pravo na upis na budžet, ali se na samom upisu nisu pojavili). Kandidati koji se nakon pomeranja pojave na listi sa pravom upisa na budžet dolaze na upis u ponedeljak 11.7.2022. godine, a kandidati koji se nakon pomeranja pojave na listi sa pravom upisa na samofinansiranje mogu se upisati 12.7.2022, godine.

Svi kandidati koji i nakon pomeranja na rang listama ostanu ispod crte sa oznakom van kvote, ukoliko to žele, imaju pravo da traže priznavanje svog prijemnog ispita radi upisa na neki od matematičkih studijskih programa na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu. To su studijski programi: Matematika, Primenjena matematika i Master profesor matematike. Ako se odluče za ovu opciju, kandidati treba da na sajtu Departmana pogledaju posebno Obaveštenje o priznavanju prijemnog ispita (radi informacija o tome šta im je sve potrebno od dokumentacije). Rok za podnošenje molbe je 11.7.2022. godine do 13 sati, a sama prozivka i upis ovih kandidata obaviće se 13.7.2022. godine u 10 sati.

Kandidati koji se na ovaj način upišu na matematičke studijske programe mogu da nastave da studiraju na njima, ali takođe imaju mogućnost da nakon prve godine studija traže prebacivanje na neki od informatičkih studijskih programa. Bitno je da u toku prve godine studija osvoje minimalno 37 ESPB (radi upisa na drugu godinu studija u samofinansirajućem statusu), ili 48 ESPB (radi upisa na drugu godinu studija na budžetu). Prilikom tog prebacivanja radi se priznavanje položenih ispita sa upisanog matematičkog studijskog programa na odgovarajući informatički studijski program i nijedan od položenih ispita neće se izgubiti. Položeni ispit koji odgovara po sadržaju nekom od predmeta na informatičkim studijskim programima biće priznat sa odgovarajućim ESPB informatičkog predmeta, a predmeti koji ne odgovaraju nijednom informatičkom predmetu, biće priznati tako kako su i položeni sa svojim izvornim ESPB.

Ova opcija ipak daje mogućnost i studentima koji nisu dobro uradili prijemni ispit da, uz nešto pojačan trud u toku prve godine studija, nastave studiranje na studijskom programu koji su prilikom prijavljivanja i želeli da upišu.

Ako vam je nešto nejasno ili vam trebaju dodatne informacije pišite na e-mail adresu:  rackovic@dmi.uns.ac.rs.

Prof. dr Miloš Racković