OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI PRIZNAVANJA PRIJEMNOG ISPITA

Kandidati koji su na nekom fakultetu u junskom prijemnom roku 2022. godine polagali prijemni ispit iz oblasti matematike i na njemu ostvarili najmanje 14 poena, a nisu se kvalifikovali za upis na smeru na kom su konkurisali, mogu da traže priznavanje svog prijemnog ispita radi upisa na neki od smerova Departmana za matematiku i informatiku na PMF-u iz Novog Sada.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove treba da predaju najkasnije do 11.7.2022. godine, na šalteru Studentske službe PMF-a, u periodu od 11:00 do 13:00 časova:

  1. molbu za priznavanje svog prijemnog ispita
  2. potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa navedenim brojem ostvarenih bodova
  3. dokaz o uplati 3.000.00 Din. za priznavanje prijemnog ispita na ŽR PMF 840-1711666-19 sa svrhom uplate: Materijalni troškovi prijave na konkurs i Pozivom na broj: 46052850

Sa tom uplatnicom u Skriptarnici Fakulteta dobija se PRIJAVNI LIST.

Uz napred navedeno kandidat na šalteru Studentske službe treba da preda i:

  1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene srednje škole
  2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  3. kopiju lične karte ili očitane podatke sa čipovane lične karte (original na uvid)
  4. potvrdu o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu.