Veće 10.05.2022.

Na onlajn sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 10.05.2022. godine prihvaćene su sledeće teme:

diplomski rad Nikola Stanišić

master rad Aleksandra Surdućan

master rad Andrijana Srejić

master rad Katarina Petranović

master rad Marko Otlokan

master rad Marko Popović

master rad Nikolina Jukić

master rad Nora Putnik

master rad Sofija Zlatković

master rad Žarko Nedeljković

master rad Željana Vulović