XVI Matematička olimpijada SEEMOUS 2022

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da
Društvo matematičara jugoistočne Evrope
(MASSEE), zajedno sa Matematičkim fakultetom,
Univerzitet u Beogradu i Društvom
matematičara Srbije, planira da u periodu
od 27. maja do 1. juna 2022. godine, organizuje XVI
Matematičku olimpijadu za studente prve i
druge godine – SEEMOUS 2022.

SEEMOUS 2022 biće održana u prelepom studentskom
odmaralištu „Palić“.

Više informacija možete naći na:
http://poincare.matf.bg.ac.rs/~kmiljan//SEEMOUS/

Cilj takmičenja je da podstakne matematički
nadarene studente ka daljim dostignućima i
da stvori nove, prijateljske odnose. Srdačno
vas pozivamo da učestvujete na SEEMOUS 2022 sa
timom vašeg univerziteta.
Tim može činiti do 6 studenata i 2 profesora
(vođa tima i zamenik vođe tima). Uslov je da
studenti nisu završili drugu godinu
osnovnih studija do kraja školske 2021/22.
godine ili da nemaju više od 120 ESPB bodova.
Studenti takođe mogu formirati nacionalni
tim koji će predstavljati zemlju.
SEEMOUS 2022 pravilnik, prethodna takmičenja,
probleme i rezultate možete pronaći na:

http://www.massee-org.eu/index.php/mathematical/seemous