Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Poreske uprave Republike Srbije i PMF-a

Direktor Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu dr Milica Pavkov Hrvojević, potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji na naučnom istraživanju, čime se nastavlјa uspešna saradnja započeta 2018. godine i omogućuje nastavak istraživačkog projekta “Detektovanje rizika od izbegavanja plaćanja poreza na dohodak građana na osnovu odgovarajućih metoda upotrebom veštačke inteligencije”.
Težište zajedničkog rada u narednom periodu će biti ostvarivanje većeg uticaja i upotrebe rezultata analize masovnih podataka u praksi otkrivanja poreske utaje i to oslanjanjem na već započete i planirane procese modernizacije rada Poreske uprave Republike Srbije. Saradnja će se odvijati po najvišim standardima, u skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima potpisnika sporazuma, zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima po kojima potpisnici postupaju.
Nosioci saradnje na ovom projektu, ispred Poreske uprave Republike Srbije biće Odelјenje za strateške rizike, odnosno Departman za matematiku i informatiku ispred Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.