Prijave problema studenata zbog virusa COVID-19

Poštovani studenti,
Imajuću u vidu izazove u organizaciji nastave tokom školske 2020/2021. godine i otežane uslove rada i učenja u uslovima izazvanim epidemijom bolesti COVID-19, preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da svaka institucija otvori posebne elektronske adresa na koje će se prijavljivati studenti koji su zaraženi ili su u samoizolaciji.

Za studente Departmana za matematiku i informatiku je u pitanju sledeća adresa: covid@dmi.uns.ac.rs