Ponovno slušanje predmeta

Prema tumačenju Zakona o obrazovanju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi ponovnog upisivanja nepoloženih predmeta važi sledeće:

student koji ponovo sluša neki predmet, a nije ispunio predispitne obaveze (obavezni, a nepoloženi predmet prethodne godine mora ponovo biti upisan po Zakonu) mora ponovo slušati nastavu i ispunjavati predispitne obaveze kao da ga sluša prvi put. Zbog pandemije koja je trenutno u toku, studenti koji su ispunili predispitne obaveze one važe i u ovoj školskoj godini, a cena predmeta koje studenti moraju ponovo da upišu zbog neispunjenih predispitnih obaveza je 500 rsd po ESPB.

Konkretno, ovo znači da svi studenti koji su upisali neki predmet koji se drži uživo imaju pravo da pohađaju nastavu. Ako za to ne postoji prostora, nastava će se nastaviti „online“.

Zvanično obaveštenje pogledajte na ovom linku: