Uputstvo za priznavanje prijemnog ispita sa drugih fakulteta

Uputstvo za kandidate koji su položili prijemni ispit na drugom fakultetu, a žele da im se bodovi priznaju na Departmanu za matematiku i informatiku na PMF-u.

 

Detajnije