Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena

Centar izuzetnih vrednosti za matematička istraživanja nelinearnih fenomena je dobio status Centra izuzetnih vrednosti odlukom Nacionalnog saveta za nauku i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u maju 2008. godine na osnovu predloga Akreditacione komisije Ministarstva.

Delatnost Centra je pre svega naučna i objedinjuje rad tri istraživačke grupe na Departmanu za matematiku i informatiku:

  • grupa za analizu, verovatnoću i geometriju,
  • grupa za numeričku matematiku i
  • grupa za forsing teoriju modela i skup teoretsku logiku.

Rad Centra se odvija kroz naučne i druge projekte, međunarodnu saradnju, održavanje seminara, naučnih skupova i rad sa mladim istraživačima. Centar takođe ima značajnu ulogu u organizovanju kurseva u okviru doktorskih studija na Novosadskom univerzitetu.

Centar su osnovali prof. Stevan Pilipović, dopisni član SANU, prof. Nataša Krejić i prof. Miloš Kurilić. Rukovodilac Centra je prof. dr Stevan Pilipović. Prof. dr Nataša Krejić je koordinator naučnih aktivnosti.

Zvanična prezentacija Centra