Početak nove školske godine

U okviru sajta Fakulteta se sada može naći kalendar rada za ovu godinu. Takođe su osvežene neke od informacija na stranici sa linkovima za dobijanje informacija o studijama. Podsećamo studente prve godine i na svečani prijem studenata, a informacije u vezi nastave sa istog će biti naknadno okačene i na ovaj sajt, sa kratkim prezentacijama Read More