DDOR PONOVO STIPENDIRA NAJBOLJE !

U saradnji sa Fondom za stipendiranje I podsticanje napredovanja darovitih studenata I mladih naučnih radnika i umetnika, kompanija DDOR osiguranje ponovo dodeljuje stipendije najboljim studentima na
Univerzitetu u Novom Sadu

PMF – master studije (2.godina):

Primenjena matematika (matematika finansija) – 1 stipendija;

Primenjena matematika-nauka o podacima (analitika na podacima) – 1
stipendija;

Važno je da znate da DDOR prati i podržava vaš trud I uspeh. Važno
je da znate da imate pouzdanog partnera koji ohrabruje konstantan rast
vašeg znanja i #upravomtrenutku nudi vam siguran korak u karijeri !

Detaljne informacije o uslovima konkursta I pratećoj dokumentaciji
možete pronaći na sledećem linku:
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-clanice/c-fondacije/fond/obavestenja-daroviti-c/7848-konkurs-daroviti-2022

Takođe, za informacije o konkursu možete se obratiti i Direkciji za
ljudske resurse naše kompanije, i to putem mejla regrutacija@ddor.co.rs

Ne propuštajte dobre šanse ! DDOR #PratiHrabre