Kongres mladih matematičara u Novom Sadu

Srpsko naučno matematičko društvo (SNMD) u saradnji sa Srpskom  akademijom nauka i umetnosti – ogranak u Novom Sadu, Departmanom za  matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Matematičkim Institutom SANU po drugi put organizuje Kongres mladih matematičara u Novom Sadu, od 29. septembra – 01. oktobra 2022. godine.
Učešće na Kongresu mogu prijaviti mladi matematičari koji su doktorirali u poslednjih 10 godina i studenti doktorskih studija.
Plenarna predavanja će održati:
Đorđe Baralić, Boriša Kuzeljević, Petar Melentijević, Dragan Rakić i Tatjana Tomović Mladenović.
Želja SNMD-a je da se na jednom mestu okupe mladi naučnici iz cele Srbije kako bi podstakli međusobnu komunikaciju i razmenu ideja, a u  cilju promocije naučne saradnje i popularizacije matematike.
SNMD će finansirati smeštaj učesnika sa izlaganjima i konferencijsku večeru, kao i smeštaj ograničenog broja ostalih učesnika koji se  blagovremeno prijave organizatorima.
Rok za registraciju učesnika je 10. jul 2022. godine,
a rok za slanje sažetaka je 31. avgust 2022. godine.
Registracija i slanje sažetaka se obavlja putem internet stranice Kongresa:
https://sites.google.com/view/kmmns2/
Otvaranje Kongresa, registracija učesnika i plenarna predavanja će biti  organizovani u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti – ogranak u Novom Sadu, a ostala predavanja će biti organizovana na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Molimo vas da ovu informaciju prosledite svima koje bi ona mogla da zainteresuje.
Za dodatne informacije možete  nam se obratiti  putem e-mail adrese:
biljanaSANU1003@turing.mi.sanu.ac.rs