Julski ispitni rok

U julskom ispitnom roku na Departmanu za matematiku i informatiku biće omogućeno polaganje SAMO ispita, a NE i predispitnih obaveza.