Javni poziv profesorima matematike – Saradnici praktičari

Obaveštavamo vas da je 27. januara 2022. otvoren Javni poziv za Saradnike praktičare za realizaciju Školske prakse za predmet Matematika. Tekst javnog konkursa je izašao u dnevnom listu „Dnevnik“, a možete ga pogledati i na linku

https://www.dmi.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2022/01/Javni-poziv-saradnici-prakticari-27.01.2022.pdf

Obrazac prijave u elektronskoj formi možete preuzeti sa linka

https://www.dmi.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2022/01/prijavni-formular-za-saradnike-2022.docx

Saradnici praktičari koji sada budu izabrani aktivno će učestvovati u realizaciji Školske prakse studenata završnih godina nastavnih smerova matematike već od drugog polugodišta ove školske godine, tako što će studente uključivati u razne vidove nastavnog procesa u svojim školama, kako online tako i „uživo“.

Kako pokazuju naša iskustva od ranijih godina, saradnja naših studenata sa profesorima praktičarima se odvija uz obostrano zadovoljstvo

Za pitanja možete se obratiti i na email prakticari@dmi.uns.ac.rs.