Novi master studijski program na DMI- počinje era veštačke inteligencije!

Na Konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor novih master studijskih programa iz oblasti veštačke inteligencije, nagrađen je predlog Departmana za matematiku i informatiku, novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta.

Vrlo značajan uslov konkursa je bio da ustanova ima nastavnike i saradnike sa relevantnim kompetencijama za izvođenje nastave, kao i mogućnost da u realizaciji nastave, pored nastavnika i saradnika, učestvuju i stručnjaci iz privrede. S obzirom na to da ove uslove novosadski PMF besprekorno ispunjava, imajući u vidu naučni kadar priznat u svetskim okvirima kao i dugogodišnju uspešnu saradnju sa privredom, od naredne školske godine, naš fakultet će na ovaj aktuelan i perspektivan master program upisati 25 studenata, od kojih će pola imati mogućnost da bude na budžetu.

Ovaj master kurs će doprineti napretku veštačke inteligencije u našoj državi, a bez sumnje je da će doprineti razvoju mnogih veština za poslove budućnosti. Program je osmišljen sa naglaskom na praktični aspekt rada kroz mnogobrojne obavezne projekte jer je krajnji cilj da studenti po završetku budu osposobljeni za praktičan rad u privredi u oblasti veštačke inteligencije.

Opis studijskog programa kao i raspored predmeta po semestrima, a takođe i sadržaj svakog predmeta možete pogledati preko sledećih linkova:

Realizacija ovog studijskog programa treba da počne već u školskoj 2021/22. godini, a postupak akreditacije programa je u toku.