Elektronski upis studenata viših godina

Studenti se obaveštavaju da se od 28. septembra do 31. oktobra mogu elektronski upisati na više godine studija. Naknadni upis je do 12. novembra 2021. godine.
Studenti koji izlaze na ispite u Oktobru 2 i/ili Oktobru 3 upisuju se nakon završenog ispitnog roka.