Otvoreni poziv za mobilnost osoblja i studenata na PSU univerzitetu, Tajland / Erazmus+ KA107 program mobilnosti

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje jedinstveni Javni poziv za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta u Novom Sadu prema Erazmus+ partnerskoj zemlji – Kraljevini Tajland.

Ovde izdvajamo samo:

– da je minimalni nivo poznavanja engleskog jezika: B2 (dokaz prema Pravilniku).

– broj stipendija: 2 za studentske , 1 za usavršavanje, 1 za nastavne aktivnosti

– OBLASTI:

05 Natural sciences, mathematics and statistics

061 Information and Communication Technologies (ICTs)

041 Аdministration – International Relations

071 Engineering and engineering trades

 

Svi uslovi konkursa, relevantni pravilnici, dokumenta za download, se nalaze na zvaničnom veb satu UNS-a:

https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/erazmus/ka107/7440-konkurs-ka107-tajland-2021

Rok za podnošenje prijava: 28. maj 2021.