Studentski inovacioni centar Elektronskog fakulteta (SICEF) organizuje devetu po redu konferenciju Technology ’n’ Trends (T’n’T).

Technology ’n’ Trends je višednevna konferencija, organizovana kao serija predavanja i radionica o aktuelnim temama u oblasti tehnike, tokom kojih će kompanije učesnice, lideri modernih tehnologija, predstaviti svoj način poslovanja i oblasti kojima se bave. Sva predavanja su otvorena za sve zainteresovane i besplatna su.

Konferencija će se održati 15. i 16. aprila putem Hopin platforme.

Ovogodišnja konferencija Technology ’n’ Trends biće posvećena sledećim oblastima:

-Web development – razvoj web aplikacija i

-Game development – razvoj igrica

Više informacija o konferenciji kao i formular za prijavu možete naći na:

http://tnt.sicef.info/