Obaveštenje za studente Odseka za matematiku – polaganje predispitnih obaveza u dodatnom majskom i u julskom ispitnom roku

U dodatnom majskom ispitnom roku studenti Odseka za matematiku će moći da polažu predispitne obaveze i ispite iz predmeta koji se slušaju u zimskom semestru. Dodatni majski rok će biti prvi i drugi vikend posle praznika, dakle 8-9. maj i 15-16. maj. Raspored polaganja će biti naknadno objavljen. Prijave za polaganje ispita u majskom roku se primaju elektronski, do 29. aprila 2021.

U julskom ispitnom roku studenti će moći da  polažu predispitne obaveze samo iz predmeta koji se slušaju u letnjem semestru.