Info o konkursu za razmenu studenata na Đao Tong univerzitetu u Šangaju sa rokom do 31. marta.

Đao Tong univerzitet u Šangaju otvorio je konkurs za razmenu studenata Univerziteta u Novom Sadu tokom zimskog semestra 2021/2022. akademske godine na određenim fakultetima u sklopu Đao Tong univerziteta u Šangaju, osim Medicinskog fakulteta (School of Medicine), Naprednog instituta za finansije u Šangaju (Shanghai Advanced Institute of Finance) i Antai koledža za ekonomiju i menadžment (Antail College of Economics & Management). Više na linku.