Važno obaveštenje za studente Odseka za matematiku

Studenti Odseka za matematiku koji zbog aktuelne situacije vezane za covid-19 nisu u mogućnosti da izadju na neke ispite u januarskom ispitnom roku imaće mogućnost polaganja tih ispita u dodatnom terminu u drugoj polovini februara, pod sledećim uslovima i po dole navedenim pravilima:

  1. Student koji je zaražen ili u izolaciji/samoizolaciji OBAVEZNO se prvo mora javiti na covid email adresu. Tom prilikom student biva registrovan od strane DMI i od tada pa do kraja ispitnog roka taj student ne može više prisustvovati nijednoj proveri znanja (pismenoj ili usmenoj).
  2. Prilikom prijave na covid adresu student je u obavezi da (pored imena, prezimena, studijskog programa i broja indeksa) navede koje će sve ispite/polaganja propustiti od tog momenta pa do kraja ispitnog roka. Ne mogu se prijavljivati ispiti unazad, već samo počev od tog datuma pa nadalje. Prilikom navodjenja ispita student obavezno treba da navede i imena profesora kod kojih te ispite polaže.
  3. Pred kraj ispitnog roka će se napraviti uvid u broj takvih studenata kao i u ispite koje su ti studenti naveli prilikom prijave na covid adresu.
  4. U drugoj polovini februara će se SAMO ZA TE STUDENTE I ISPITE KOJE SU NAVELI prilikom prijave na covid email adresu organizovati dodatni termini za polaganje u okviru januarskog roka. Raspored tih provera znanja će biti objavljen sredinom februara i studenti će na njih izlaziti sa prijavama za januarski rok. Ovaj rok nije dodatni ispitni rok već su to samo dodatni termini u okviru januarskog roka.
  5. U slučaju da se utvrdi da je student izašao na neke provere znanja i pored toga što se prethodno prijavio na covid adresu i prilikom te prijave naveo te ili neke druge provere znanja na koje je sprečen da izadje, protiv studenta će se pokrenuti disciplinski postupak.