Raspored za sistematski pregled studenata I i III godine

U prilogu je raspored za sistematski pregled studenata I i III godine (prvi put upisanih na te godine studija) na Departmanu za matematiku i informatiku.

Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore treba da imaju Obrazac INO 1 (u zamenu za zdravstvenu knjižicu), u suprotnom se sistematski pregled naplaćuje 1.500,00 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.

Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da obave sistematski pregled.

I godina – Matematika i Informatika

III godina – Matematika i Informatika