Javni poziv za izbor saradnika praktičara za potrebe realizacije školske prakse (matematika i informatika)

Obaveštavamo vas da je 30. novembra 2020. otvoren Javni poziv za Saradnike praktičare za realizaciju Školske prakse za predmete Matematika i Informatika. Tekst javnog konkursa je izašao u dnevnom listu „Dnevnik“ a nalazi se i na linku
Saradnici praktičari koji sada budu izabrani aktivno će učestvovati u realizaciji Školske prakse studenata završnih godina nastavnih smerova matematike ili informatike već od drugog polugodišta ove školske godine, tako što će studente uključivati u sve vidove nastavnog procesa, kako online tako i „uživo“.
Kako pokazuju naša iskustva od ranijih godina, saradnja naših studenata sa profesorima praktičarima se odvija uz obostrano zadovoljstvo ?
Za pitanja možete se obratiti i na email prakticari@dmi.uns.ac.rs.