Studentima u školskoj 2020/2021. važe prethodno realizovane predispitne obaveze ukoliko imaju obavezu ponovnog slušanja predmeta

Odobrava se studentima Prirodno-matematičkog fakulteta, usled okolnosti koje su prouzrokovane pandemijom izazvanom virusom SARS-COV-2, da u školskoj 2020/2021. godini važe prethodno realizovane predispitne obaveze ukoliko imaju obavezu ponovnog slušanja predmeta u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i opštim aktima Fakulteta.

Za predmete, koje su studenti u obavezi da ponovo upišu, utvrđena cena boda je 500 dinara.

RIS će realizovati softver koji će svim studentima (samofinansirajućim) koji su izvršili upis, višak sredstava preneti za naredne troškove studija.