Svečani prijem studenata prve godine

Svečani prijem studenata prve godine na DMI će biti održan u petak 2.10.2020. u amfiteatru A1 „Mihajlo Pupin“, prema sledećem rasporedu:

  • 9h –  studijski program IT, studenti sa prezimenima sa početnim slovima A-P,
  • 11h – ostali studenti sa studijskog programa IT i studenti sa studijskog programa RN,
  • 13h – svi studenti sa studijskih programa matematike.