Izmena godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020 god. – za aprilski, junski i julski redovni ispitni rok, kao i majski rok za studente u produženom statusu i apsolvente

Na NNV održanom 12. maja, kao i sednici Saveta fakulteta, održanoj 18. maja 2020. godine usvojena je izmena godišnjeg plana rada za održavanje aprilskog, junskog i julskog redovnog ispitnog roka, kao i majskog roka koji je namenjen studentima u produženom statusu i apsolventima.

  • Aprilski rok će se održati u periodu od 1. do 5. juna 2020. godine (prijavljivanje ispita od 20. do 29. maja 2020. godine)
  • Junski rok će se održati u periodu od 15. juna do 8. jula 2020. godine (prijavljivanje ispita od 8. do 12. juna 2020. godine)
  • Julski rok će se održati u periodu od 13. do 24. jula 2020. godine (prijavljivanje ispita od 8. do 10. jula 2020. godine)

Prijava ispita za sva tri roka isključivo elektronski

Ispitni rok za studente u produženom statusu (samo budžetski studenti):

  • Majski rok u periodu od 27. do 31. jula 2020. godine (prijavljivanje ispita od 22. do 24. jula 2020. godine)

Prijava ispita isključivo elektronski.