Realizacija nastave tokom vanrednog stanja

Poštovane kolege,

U obavezi smo tokom vanrednog stanja da održavamo nastavu na daljinu.
Dolasci nastavnika/saradnika na fakultet se ne preporučuju, ali su dozvoljeni po potrebi (radi neophodnog rada u laboratorijama i sl.). Isto važi i za studente.

Mi smo srećom prilično spremni za takav scenario jer se na našem fakultetu od 2004. godine koristi platforma za e-učenje bazirana na Moodle sistemu za upravljanje učenjem. Većina naših nastavnika i saradnika je redovno koristi kao podršku redovnoj nastavi, imamo stabilan server, dovoljno svih resursa i posvećenu tehničku podršku. Sad samo treba da se potrudimo da na najbolji način iskoristimo svoje iskustvo i pokušamo da simuliramo redovnu nastavu koliko god je to moguće.

Da podsetimo naša instalacija je na adresi:

https://moodle.pmf.uns.ac.rs

i za logovanje nastavnici koriste standardne PMF naloge (kao za e-poštu i druge servise). Studenti koriste iste naloge kao na portalu studentske službe (tamo ih i kreiraju samostalno, takođe onlajn).

Obaveza nastavnika koji za neke od svojih predmeta nemaju otvoren Moodle kurs je da ga otvore do kraja ove sedmice. Potrebno je da ispune zahtev za otvaranje kursa na adresi:

https://moodle.pmf.uns.ac.rs/course/request.php

ili da na moodle@pmf.uns.ac.rs pošalju naziv kursa, za studente kog departmana će se on izvoditi i ko od nastavnika i saradnika treba da ima uređivačka prava na njemu. Kursevi će biti otvoreni u najkraćem mogućem roku.

Svi nastavnici i saradnici koji budu realizovali ove kurseve biće upisani i na kurs pod naslovom „E-učenje + Moodle tips & tricks (za nastavno osoblje)“:

https://moodle.pmf.uns.ac.rs/course/view.php?id=396

na kom se već sada može naći pregršt saveta vezanih za najčešće korišćene opcije na ovoj platformi. Na istom kursu će dobijati i nadalje korisne sugestije o načinima na koje mogu usavršiti svoje kurseve i iskoristiti mogućnosti sistema kojih ima sijaset i koji sigurno mogu zadovoljiti veći deo potreba naše nastave.

Kolegijum je doneo odluku da nastava onlajn treba da prati tempo redovne nastave. Dakle nije neophodno da odmah imamo pripremljen materijal za čitav semestar, nego se očekuje da se u toku tekuće sedmice pokrije gradivo koje bi se inače obradilo uživo. Dakle potrebno je studentima staviti na raspolaganje dovoljno materijala iz kog bi oni mogli da se pripreme za buduće ispite (o organizaciji istih će se posebno odlučivati) – tekstualnog materijala, pdf verzija prezentacija, ali i ako je ikako moguće audio/video zapisa, ilustracija i sl. Očekuje se da se omoguće i konsultacije onlajn (npr. u vidu foruma za pitanja i odgovore), te da nastavnici i saradnici budu agilni pri odgovaranju na studentske upite koji im pristignu elektronskom poštom.

Moodle nudi mnogo mogućnosti za uvođenje interakcije u onlajn nastavu – zadatke, testove, ankete i sl. Moguće je svakako realizovati deo predispitnih aktivnosti na taj način, ili bar pratiti kako studenti prihvataju predviđeno gradivo.

Ukoliko su nastavnici i saradnici u mogućnosti da realizuju video konferencije ili da pripreme snimke svojih izlaganja to bi bilo idealno, naravno uz prateće materijale. Dobiće na pomenutom kursu neke sugestije kako to mogu najjednostavnije da rade. Ako se studenti okupljaju u bilo koje svrhe sinhrono, trebalo bi da to bude u terminima redovne nastave/konsultacija, kako bi mogli da isprate i druge takve aktivnosti.

Laboratorijske vežbe je najteže zameniti onlajn nastavom, no savetuje se snimanje ogleda te objavljivanje takvih demonstracionih snimaka u okviru odgovarajućih Moodle kurseva. Ili pak korišćenje nekih drugih adekvatnih snimaka do kojih može da se dođe, naravno uz navođenje izvora.

Na vebu se može naći dosta tuđeg obrazovnog materijala, mogu se nastavnici i njime pomoći (uz linkovanje istog ili njegovo uključivanje u kurseve), samo treba da vode računa o autorskim pravima.

Na raspolaganju je i podrška za ovaj servis: moodle@pmf.uns.ac.rs

Želimo vam uspešnu realizaciju ovog semestra.