Prijemni i upis

UPIS 2016/17

Osnovne akademske studije


Prvi konkursni rok:

 - prijavljivanje kandidata: 22., 23. i 24. juna 2016. godine (od 9 do 14 sati);

 

 - polaganje prijemnog ispita: 29., 30. juna i 01. jula 2016. godine;

 

 - objavljivanje preliminarne rang- liste: do 01. jula 2016. godine;

 

 - objavljivanje konačne rang- liste: do 04. jula 2016. godine;

 

 - upis primljenih kandidata (od 9 do 14 sati):

 05., 06., 07. i 08. jula 2016. godine – finansiranje iz budžeta;

 

 11. jula 2016. godine – pomeranje liste budžeta;

 

 12. i 13. jula 2016. godine – samofinansirajući studenti;

 

 14. jula 2016. godine u 10 sati prozivka kandidata van kvote na jedinstvenoj rang- listi i popuna upražnjenih mesta.

 

 Drugi konkursni rok:

 - prijavljivanje kandidata: 01. i 02. septembra 2016. godine (od 9 do 14 sati);

 

 - polaganje prijemnog ispita: 05. i 06. septembra 2016. godine;

 

 - objavljivanje preliminarne rang- liste: 9. septembar 2016. godine;

 

 - objavljivanje konačne rang- liste: 12. septembra 2016. godine;

 

 - upis primljenih kandidata: 13. i 14. septembra 2016. godine (od 9 do 14 sati).

 

Master akademske studije


Polaganje prijemnog ispita za master studije matematike: 21.07.2016.

 

Prijave za prijemni ispit se podnose u Sekretarijatu Departmana za matematiku i informatiku do 18.07.2016.

 

Formular za prijavu prijemnog ispita

 

Prijave za upis na master studije matematike se predaju do 7. oktobra 2016. godine;

 

Objavljivanje rang liste kandidata: do 13. oktobra 2016. godine; 

 

Upis primljenih kandidata: od 18. do 24. oktobra 2016. godine.

 

Drugi konkursni rok će se organizovati za upis kandidata na studijske programe na kojima ostane slobodnih mesta.


OBAVEŠTENJE

 

Sa željom da kandidatima omogućimo jednostavniju prijavu na konkurs za upis u prvu godinu na Prirodno-matematički fakultet, pokrenut je ePortal kojem možete pristupiti na sledećoj adresi: https://prijemni.pmf.uns.ac.rs

 

Na ePortalu kandidati mogu da dobiju informacije o upisu u prvu godinu studija, da popune elektronsku prijavu za konkurs i da pregledaju liste prijavljenih kandidata.

 

PRIPREME

 

Finalne besplatne pripreme i probni prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije matematike i informatike će se održati u ponedeljak, 27.6., od 10-14 h.

 

Nije potrebno prijavljivati prisustvo, samo dođite malo pre 10 u hol na prizemlju Departmana za matematiku i informatiku, trg D. Obradovića 4, Novi Sad.

 

Više informacija o pripremama ovde.

 

Ostale informacije o upisu na osnovne, master ili doktorske studije potrazite na linkovima ispod i/ili levo.

 

 

Na Departmanu za matematiku i informatiku možete upisati:

 

REČ BIVŠIH STUDENATA

Bivši studenti matematike i informatike rade u školskim i visokoškolskim ustanovama, programerskim firmama, bankama, osiguravajućim društvima, fabrikama... Pogledajte gde neki od njih rade i šta su rekli o studiranju na PMF-u u Novom Sadu na sledećem linku.

 

PRIPREMNI KURSEVI

Kada se završi upis, pre početka školske godine, kao pripremu za praćenje studijskih programa na Departmanu se oragnizuju pripremni kursevi za studente koji su upisali osnovne studije: