Godišnji plan rada

Upis u školsku 2018/2019. godinu na svim nivoima studija će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta PMF-a i godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu do 31.10.2018. a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta, a na osnovu odluke Veća fakulteta – najkasnije do 10. novembra 2018. godine.

 

 

Nastavna delatnost

 

Nastava će se izvoditi prema planu koji je usvojilo Naučno-nastavno veće fakulteta.

ZIMSKI SEMESTAR: od 01. oktobra 2018. godine do 11. januara 2019. godine

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
januarsko-februarski od 14. januara do 08. februara 2019. godine od 10. decembra 2018. godine do 10. januara 2019. godine


LETNJI SEMESTAR: od 11. februara do  31. maja 2019. godine

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
aprilski od 01. do 05. aprila 2019. godine od 18. do 27. marta 2019. godine
junski od 10. do 28. juna 2019. godine od 20. maja do 05. juna 2019. godine
*julski od 01. do 12. jula 2019. godine od 24. juna do 28. juna 2019. godine
septembarski od 26. avgusta do 06. septembra 2019. godine od 15. jula do 21. avgusta 2019. godine
*oktobarski od 11. septembra do 20. septembra 2019. godine  09. i 10. septembar 2019. godine

U aprilskom ispitnom roku (od 01. do 05. aprila 2019. godine) prekida se nastava.

*Prijava ispita isključivo elektronski.

 

 

 Ispitni rokovi za studente u produženom statusu (samo budžetski studenti):

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
novembarski od 05. do 09. novembra 2018. godine od 29. oktobra do 01. novembra 2018. godine
decembarski od 03. do 07. decembra 2018. godine od 26. do 29. novembra 2018. godine
martovski od 04. do 08. marta 2019. godine od 25. do 28. februara   2019. godine
majski od 06. do 10. maja 2019. godine od 30. aprila do 02. maja 2019. godine

 

Overa semestra

 

zimskog od 14. januara do 08. februara 2019. godine
letnjeg od 03. juna do 21. juna 2019. godine

 

Overa semestra će se vršiti u skladu sa godišnjim planom rada za školsku 2018/2019. godinu, a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta, a na osnovu odluke Veća fakulteta – najkasnije 10 dana nakon navedenog termina.

U školskoj 2018/2019. godini neradni dani su:

 

datumpraznikdan u nedelji
11. novembar 2018. godine Dan primirja u Pvom svetskom ratu ponedeljak
1. i  2. januar 2019. godine Nova Godina utorak i sreda
7. januar 2019. godine Pravoslavni Božić ponedeljak
15. i 16. februar 2019. godine Dan državnosti Republike Srbije petak i subota
26. 27. 28. i 29. april 2019. godine Veliki petak i drugi dan Uskrsa prema Julijanskom kalendaru petak i ponedeljak
1. i 2. maj 2019. godine Praznik rada sreda i četvrtak

 

Zaposleni imaju pravo da ne rade:

 

  • pravoslavci - na dan krsne slave;
  • katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u vreme Uskršnjih praznika prema svom kalendaru;
  • pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazana i prvi dan Kurban bajrama;
  • pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.