Godišnji plan rada

Upis u školsku 2017/2018. godinu na svim nivoima studija će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta PMF-a i godišnjeg plana rada za školsku 2017/2018. godinu do 31.10.2017. a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta, a na osnovu odluke Veća fakulteta – najkasnije do 10. novembra 2017. godine.

 

 

Nastavna delatnost

 

Nastava će se izvoditi prema planu koji je usvojilo Naučno-nastavno veće fakulteta.

ZIMSKI SEMESTAR: od 02. oktobra 2017. godine do 12. januara 2018. godine

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
januarsko-februarski od 15. januara do 09. februara 2018. godine od 11. decembra 2017. godine do 11. januara 2018. godine


LETNJI SEMESTAR: od 12. februara do  31. maja 2018. godine

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
aprilski od 16. do 20. aprila 2018. godine od 02. do 12. aprila 2018. godine
junski od 1. do 30. juna 2018. godine od 14. do 30. maja 2018. godine
*julski od 02. do 13. jula 2018. godine od 25. juna do 29. juna 2018. godine
septembarski od 27. avgusta do 14. septembra 2018. godine od 16. jula do 23. avgusta 2018. godine
*oktobarski od 20. septembra do 28. septembra 2018. godine od 12. do 19. septembra 2018. godine

U aprilskom ispitnom roku (od 16. do 20. aprila 2018. godine) prekida se nastava.

*Prijava ispita isključivo elektronski.

 

 

 Ispitni rokovi za apsolvente

 

ispitni rokterminprijavljivanje ispita
novembarski od 13. do 17. novembra 2017. godine od 6. do 8. novembra 2017. godine
decembarski od 4. do 8. decembra 2017. godine od 27. novembra do 29. novembra 2017. godine
martovski od 5. do 09. marta 2018. godine od 26. februara  do 28. februara   2018. godine
majski od 7. do 11. maja 2018. godine od 23. aprila do 27. aprila 2018. godine

 

Overa semestra

 

zimskog od 15. januara do 09. februara 2018. godine
letnjeg od 04. juna do 22. juna 2018. godine

 

Overa semestra će se vršiti u skladu sa godišnjim planom rada za školsku 2016/2017. godinu, a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta, a na osnovu odluke Veća fakulteta – najkasnije 10 dana nakon navedenog termina.

U školskoj 2017/2018. godini neradni dani su:

 

datumpraznikdan u nedelji
11. novembar 2017. godine Dan primirja u Pvom svetskom ratu subota
1. i  2. januar 2018. godine Nova Godina ponedeljak i utorak
15. i 16. februar 2018. godine Dan državnosti Republike Srbije četvrtak i petak
06. 07. 08. i 09. april 2018. godine Veliki petak i drugi dan Uskrsa prema Julijanskom kalendaru petak i ponedeljak
1. i 2. maj 2018. godine Praznik rada utorak i sreda

 

Zaposleni imaju pravo da ne rade:

 

  • pravoslavci - na dan krsne slave;
  • katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u vreme Uskršnjih praznika prema svom kalendaru;
  • pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazana i prvi dan Kurban bajrama;
  • pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.